Tiedote kuraattoripalveluiden kirjaamiskäytäntöihin liittyen

Kuraattoripalveluiden kirjaaminen siirtyy 15.1. alkaen Saga -asiakastietojärjestelmään.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle